Orange Orbit betingelser

Forudsætninger for medlemskab til Orange Orbit

Du skal være fyldt 18 år, for at være medlem i Orange Orbit.

For at kunne bruge Orange Orbit skal du have en velfungerende internetadgang og en e-mailadresse. Du skal samtidig have adgang til et dankort, et betalingskort, Apple Pay eller Mobilepay til betaling af dit abonnement.   

Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit dankort, dit betalingskort eller din Mobilepay-konto bliver spærret eller udløber. Man kan opdatere betalingsoplysninger på din profilside på orangeorbit.dk eller i app’en. Manglende opdatering af dine betalingsoplysninger vil medføre, at dit medlemskab ophører.

 

Sådan fungerer medlemskabet af Orange Orbit

Et medlemskab med Orange Orbit koster 150 kr. årligt, svarende til 12,5 kr. pr. måned. Medlemskabet er fortløbende og fornyes automatisk hvert år i den måned, hvor du har meldt dig ind i Orange Orbit.

I forbindelse med oprettelsen af medlemskabet accepterer du således, at Orange Orbit automatisk kan trække kontingentet på din valgte betalingsløsning (Betalingskort, MobilePay og Apple Pay) hver gang medlemskabet fornyes.

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit medlemskab med Orange Orbit til udløb af den periode, som du har betalt for. Du vil herefter blive udmeldt fra den følgende betalingsperiode. Hvis du ikke ønsker at modtage tilbud fra Orange Orbit i den resterede del af din medlemsperiode, kan du afmelde dit marketingsamtykke nederst i en mail eller via din profilside.

 

Brug af orangeorbit.dk

Brug af Orange Orbit må kun ske til privat brug. Brug af tjenesten i kommercielle og offentlige sammenhænge er ikke tilladt.

 

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit medlemskab med Orange Orbit i 14 dage fra din tilmelding.

Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit medlemskab i brug. I praksis betyder det, at du ikke har benyttet en eller flere af de fordele, der kommer med Orange Orbit.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du - inden du tager medlemskabet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen - ved brug af vores standard fortrydelsesformular og meddele dette til Fonden Roskilde Festival, CVR-nr. 26465745, Rabalderstræde 7, 4., 4000 Roskilde på info@orangeorbit.dk.

For at sikre en god og hurtig behandling af din henvendelse bedes du benytte den standard fortrydelsesformular, som vi linker til i din ordrebekræftelse.   

Roskilde festival refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

 

Opsigelse

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit medlemskab til ophør efter den periode, som du har betalt for. Opsigelse af medlemskabet sker på din profilside eller via vores app. Her kan du også se, hvornår din nuværende medlemsperiode udløber. Når dit medlemskab er opsagt, har du ikke længere adgang til Orange Orbit, og du har således ikke adgang til at benytte fordele, tilbud og events, som de tidligere har haft mulighed for at benytte.

 

Ophavsrettigheder

Fordele, tilbud, events og øvrigt indhold i tjenesten Orange Orbit tilhører Fonden Roskilde Festival eller tredjeparter og er kun tilladt til dit eget, private forbrug. Al kopiering, distribution eller anden brug af dette indhold er forbudt uden skriftligt samtykke fra rettighedshaverne til indholdet. Du har som medlem ingen rettigheder til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution eller promovering af dette indhold. Du har heller ingen rettigheder til brug, som kræver en licens til offentlig fremvisning. Uautoriseret brug kan indebære brud på gældende lovgivning, og Fonden Roskilde Festival og dets samarbejdspartnere forbeholder sig retten til at retsforfølge dig for eventuelle krænkelser.

 

Ændringer i tjenesten, vilkår og priser

Fonden Roskilde Festival kan til enhver tid ændre på fordele, tilbud og indhold på Orange Orbit, herunder tilføje nye fordele, tilbud og andet indhold og fjerne fordele, tilbud og andet indhold, der tidligere har været tilgængeligt. Ligeledes er Fonden Roskilde Festival berettiget til løbende ændre og tilrette handelsbetingelser for orangeorbit.dk.

Ved væsentlige ændringer i indholdet vil du modtage en individuel varsling via e-mail, og væsentlige ændringer vil indebære, at dit medlemskab kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringen træder i kraft. Ved opsigelse som følge af væsentlige ændringer, vil du være berettiget til at få en forholdsmæssig del af dit kontingent tilbage, svarende til det antal måneder, der er tilbage af din medlemsperiode på opsigelsestidspunktet.

Fonden Roskilde Festival kan løbende ændre prisen på det årlige kontingent. Prisstigninger vil altid blive varslet via e-mail og vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode på dit medlemskab. Aftalen kan således opsiges i henhold til de almindelige opsigelsesregler med udgangen af din nuværende betalingsperiode uden at prisstigningen således slår igennem for dig.

 

Persondata

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger. Du kan ændre i dine oplysninger på din profilside. Du kan til enhver tid tilgå vores privatlivspolitik på [indsæt link], hvor du kan læse om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder.

 

Klage

Hvis du oplever problemer eller lignende med Orange Orbit, kan du kontakte os her info@orangeorbit.dk. Hvis du efterfølgende fortsat ikke er tilfreds med produktet, kan du gøre brug af de rettigheder, du har ifølge købeloven.

 

Betingelser for frivillige 

Betingelser for foreningsmedlemmer